Warunki użytkowania

 
 

1. Prawa autorskie i znaki towarowe

a) Niniejsze strony internetowe są obsługiwane przez naszego dostawcę usług technicznych - BMF Media Information Technology GmbH. Oznaczenia, wizerunki i symbole, które można pobrać z niniejszych stron internetowych stanowią prawnie chronione znaki towarowe i treści będące własnością Ronal AG, Szwajcaria, spółek stowarzyszonych z Ronal AG lub osób trzecich. Wykorzystywanie tych symboli w niezmienionej formie jest dozwolone jedynie na własny użytek prywatny; nie jest dozwolone w celach komercyjnych i (lub) politycznych, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez nas albo przez właściwie umocowaną stronę.

b) Baza danych (produktów) oraz indywidualne treści również stanowią przedmiot chroniony prawem autorskim. W związku z powyższym należy respektować istniejące prawa autorskie oraz ich nie naruszać.

 

2. Ochrona poprzez kodowanie

My i nasi dostawcy usług mamy prawo zakodować wszystkie treści udostępniane do pobierania, aby zapobiec ich nieuprawnionemu wykorzystaniu. Użytkownicy nie mają prawa usuwać takiego kodowania. My i nasi dostawcy usług mamy również prawo do dalszego rozwijania technologii kodowania zgodnie ze stanem rozwoju technicznego oraz w zakresie dozwolonym przepisami prawa.