RONAL Polska Sp. z o.o., Ul. W. Orkana 155, 58307 Wałbrzychu, Polska („RONAL”) i jej spółki zależne przywiązują dużą wagę do ochrony Państwa danych i gromadzą, przetwarzają i wykorzystują Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z zasadami szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych („DSG”) oraz europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („UE RODO”) oraz zgodnie z niżej opisanymi zasadami.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje dla naszego sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ronal-wheels.com. Żeby wyrazić zgodę na niniejszą Politykę prywatności należy kliknąć przycisk „Postanowienia Polityki prywatności są mi znane i akceptuję je”.

1.                            Informacje ogólne o przetwarzaniu Państwa danych

1.1              Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub prawnej. Obejmują one np. nazwę Państwa przedsiębiorstwa i nazwiska podanych przez Państwa pracowników, numer telefonu oraz adres pocztowy i e-mail oraz dane zobowiązań płatniczych.

 

1.2              Pozyskujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, Państwa pracowników lub klientów i dostawców („dane osobowe”) tylko w zakresie, w jakim nam je (i) Państwo podali w celu realizacji usług (otwarcie konta w naszym sklepie internetowym) i (ii) korzystania z naszego sklepu internetowego.

2.                           Państwa dane przetwarzane przez nas

Otwierając konto w naszym sklepie i aktywnie z niego korzystając, udostępniają nam Państwo różne dane osobowe. Chodzi w szczególności o następujące dane:

-          Państwa nazwisko i dane do kontaktu (adres pocztowy oraz e-mail i numer telefonu). Jeżeli otwierają Państwo konto jako pracownik firmy, przetwarzamy dane o Państwa osobie i o funkcji w danej firmie;

-          Inne dane przekazane w trakcie korzystania ze sklepu (np. adres IP, zanonimizowane logi serwerów i hasła [przy czym pozostają one dla nas zaszyfrowane], token do odzyskiwania hasła etc.);

-          Państwa dane księgowe (np. informacje związane z płatnościami, takie jak numer karty kredytowej, historia płatności);

-          Informacje generowane przez nas w momencie świadczenia Państwu usług;

-          Stosowne rekomendacje lub informacje marketingowe przesyłane od czasu do czasu w formie elektronicznej; oraz

-          Wszystkie pozostałe dane przekazywane nam w związku z korzystaniem ze sklepu.

3.                           Jak przetwarzamy Państwa dane

Używamy Państwa danych osobowych tylko w celach związanych z administrowaniem Państwa kontem użytkownika oraz do realizacji wykorzystywanych przez Państwa funkcji sklepu, szczególnie informacyjnych, korzystania z wbudowanych wyszukiwarek, zlecania i zestawiania ofert, do finalizowania zamówienia online oraz przechowywanie danych w archiwum. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w szczególności, aby:

 

-          kontaktować się z Państwem;

-          świadczyć Państwu usługi w ramach naszego sklepu;

-          zarządzać naszymi kontaktami handlowymi z Państwem;

-          zoptymalizować funkcjonalności naszego sklepu internetowego, łącznie z monitoringiem i oceną użytkowania (patrz dalsze informacje w punkcie 7, analiza sieci, pliki cookies, wtyczki społecznościowe);

-          przesyłać informacje reklamowe spersonalizowane dla Państwa (włącznie z przesłaniem zapowiedzi, zaproszeń na wydarzenia, ofert i tym podobnych aktualizacji);

-          wypełnić wymagania regulacyjne i zarządzania ryzykiem (w szczeg. zapewnić dowody w postaci dokumentów dla ewentualnych roszczeń).

4.                           Udostępnianie danych i wykorzystywanie ich przez osoby trzecie

4.1               Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim, chyba że (i) zobowiązują nas do tego przepisy prawa lub (ii) otrzymaliśmy na to Państwa zgodę.

 

4.2              Nasz sklep internetowy prowadzi dla nas MF Media Information Technology GmbH, Bürgermeister-Fischer-Strasse 9-11, 86159 Augsburg, Niemcy („BMF”). Podczas odwiedzin i korzystania z naszego sklepu internetowego przekazują Państwo swoje dane osobowe bezpośrednio do BMF w Niemczech. W przypadku tego tzw. przetwarzania danych powierzonych firma BMF na mocy zawartej umowy jest zobowiązana do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie dla nas, tzn. tylko do takich samych celów jak my, oraz do przestrzegania pozostałych warunków przepisów o ochronie danych osobowych (włącznie z niezbędnymi środkami bezpieczeństwa), a także do przekazywania ich punktom sprzedaży RONAL zgodnie z właściwością lokalną.

 

BMF ma usługodawcę hostingu: LEW TelNet GmbH, Oskar-von-Miller-Straße 1b, 86356 Neusäß.

 

4.3              Państwa dane mogą ulec modyfikacjom, jeżeli będzie to potrzebne i wymagane ustawowo.

5.                           Kraje, do których Państwa dane mogą zostać przekazane

W ramach dalszego świadczenia i realizacji żądanych przez Państwa usług w pewnych okolicznościach Państwa dane mogą również zostać przekazane za granicę (tylko względem BMF w Niemczech). Zwracamy uwagę na fakt, że za granicą przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych może podlegać innym przepisom niż obowiązujące w Szwajcarii. W takich przypadkach zastosujemy odpowiednie zapisy umowne, aby zobowiązać wszelkich odbiorców z zagranicy do przestrzegania tych samych standardów ochrony danych.

6.                           Bezpieczeństwo Państwa danych

Zarówno my, jak i związana z nami umową dot. przetwarzania danych firma BMF stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące Państwa dane przed utratą lub nieupoważnionym dostępem. Wraz z firmą BMF przedsięwzięliśmy następujące środki techniczne i organizacyjne („środki”):

-          Kontrole dostępu (fizyczne), kontrole nośników danych osobowych (reguły dotyczące pamięci USB, inwentaryzowanie, zamykanie), kontrole uprawnień dostępu i archiwizowania, protokołowanie aktywności użytkowników w systemie IT;

-          Państwa dane podczas przekazywania do naszego sklepu internetowego są szyfrowane za pomocą protokołu SSL (Secure Sockets Layer);

-          Z naszego sklepu internetowego mogą Państwo korzystać tylko po podaniu ważnego hasła. Bardzo ważne jest, aby chronili Państwo swoje hasło przed nieuprawnionym dostępem. Przed opuszczeniem strony sklepu zawsze należy się upewnić, że jest się wylogowanym.

7.                           Analiza ruchu w sieci i pliki cookie, wtyczki społecznościowe

Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. pliki „cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających bezpośrednią identyfikację konkretnego użytkownika. Mogą Państwo wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki, jak również usunąć pliki cookie automatycznie lub ręcznie. Zwracamy jednakże uwagę na fakt, że w takim przypadku nasza strona internetowa może nie działać lub działać nieprawidłowo.

 

8.                           Wgląd do danych, korekta i usuwanie danych, kontakt

Przestrzegamy praw naszych klientów i chcemy wskazać w szczególności na artykuły 12-22 UE-RODO, których wytyczne są dla nas wiążące. W niżej wymienionych punktach kontaktowych mogą Państwo osobiście bezpłatnie uzyskać wgląd do swoich danych osobowych oraz do konta i historii użytkowania w rubryce „Zamówienia”. Mogą Państwo także zażądać usunięcia lub korekty danych. Państwa dane zostaną wówczas niezwłocznie usunięte lub zablokowane, chyba że będziemy zobowiązani przepisami prawa do ich przechowywania; w takich przypadkach Państwa dane będą wprawdzie nadal przechowywane do czasu ustania obowiązku ich przechowywania, ale nie będą już przetwarzanie. Mają także Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na niniejszą Politykę prywatności.

9.                           Marketing

Zastrzegamy sobie prawo, a Państwo wyrażają na to zgodę, że będziemy Państwu od czasu do czasu przesyłać drogą elektroniczną lub pocztową wiadomości reklamowe o najnowszych produktach i usługach firmy RONAL GROUP. W każdej takiej wiadomości od nas znajdą Państwo informacje umożliwiające: (i) bezpłatną i łatwą możliwość elektronicznego anulowania subskrypcji naszych wiadomości (tzw. unsubscribe-link) i (ii) nasze kompletne dane nadawcy do kontaktu z nami w takich sprawach.

 

10.                       Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące ochrony danych i przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również udzielimy Państwu niezbędnych informacji. Jesteśmy dostępni pod adresem:

dataprivacy@ronalgroup.com lub za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt.

11.                       Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności. Zmiany będą każdorazowo publikowane na niniejszej stronie internetowej oraz udostępniane podczas logowania na stronie sklepu lub w innej formie przedstawiane do zaakceptowania.

 

Stan: 08/2018